Drukuj

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej naszej Archidiecezji w ramach formacji liturgicznej osób dorosłych przygotowuje w najbliższym czasie następujące propozycje:

Adresatami są dorosłe osoby świeckie pełniące w parafiach te funkcje, nieposiadające jednak odpowiedniego przygotowania oraz osoby, które chcą włączyć się w posługiwanie w  liturgii.

Celem kursów jest przygotowanie osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) do pełnienia funkcji lektora, psałterzysty i ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym oraz formowanie świadomości wiernych do angażowania się w przygotowanie liturgii w parafii nie tylko w największe święta.

Kursy obejmować będą formację biblijną, fonetyczną, liturgiczną, wewnętrzną oraz zajęcia warsztatowe. Program obejmuje łącznie 36 godzin lekcyjnych. (45 min). Zajęcia kursu odbywać się będą w soboty począwszy od 6 marca do 10 kwietnia br. w godzinach 9.30 – 14.30. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 130 zł.

Spotkanie inaugurujące i pierwsze zajęcia rozpoczną się w formie wideokonferencji
w sobotę 6 marca o godzinie 9:30 (osoby zgłoszone otrzymają link do spotkania). W czasie spotkania omówione zostaną m.in. szczegóły dotyczące spotkań warsztatowych.

Kursy zakończą się egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Absolwenci kursu otrzymają Legitymację DSLAP upoważniającą ich do pełnienia funkcji w czasie liturgii.

Informacje i zapisy przez stronę www.ministranci.archpoznan.pl

 

Biskup Szymon Stułkowski

Wikariusz Generalny

 Ks. prałat dr Ireneusz Dosz

Kanclerz Kurii

Odsłony: 614